Antirust-avdeling

Vår leverandør av Antirustprodukter er Enger&Hedlund AS.
De leverer produktet Mercasol som er godkjent av alle bilimportører.
Mercasol er et voksbasert produkt som sprøytes på etter grundig vask og evt sandblåsing.

På grunn av klimaet og den økte mengde med salting på norske veier, utsettes bilen din for et aggressivt veimiljø med langsiktig risiko for rustskader. Mange bilimportører og forhandlere anbefaler derfor å starte antirustbehandling fra bilen er ny.

Sandblåsing
Vi sandblåser mer enn bare synlig rust, det er også zinkslipp, løs masse under bilen, som skjuler rustdannelser. Vi utfører det nødvendige for å kunne utbedre rustskader tilfredsstillende, før vi kan behandle bilen med Mercasol. Vi har profesjonelt utstyr for sandblåsing av biler.

I tilfeller hvor bilen må sandblåses før Mercasol-behandling, vil du som kunde bli oppringt med en pris på hva utbedringen (sandblåsingen) vil koste. Vi tilbyr også bilder av utbedringen. I tilfeller hvor rust er så graverende at vi ikke kan sandblåse, kan vi ta en tilpasset antirustbehandling.

Etter sandblåsing primes bilen med et lag grunning, før vi starter med understellsbehandlingen.

Kontakt antirust-avdelingen 


Støydemping
De fleste bileiere sliter med veistøy. Skrim Bilpleie AS kan hjelpe deg med problemet.

I mange nye og velutstyrte biler oppleves steinsprut mot hjulhus og understell som veldig plagsomt. Selv de moderne dekkene i kombinasjon med den grove asfalten som brukes i Norge produseres hjulstøy.

At hjulstøyen blir plagsom beror på bilens nye konstruksjoner, samt manglende tiltak fra fabrikkene til å forhindre at hjulstøyen forplanter seg i karosseriet.

Støydempingssystem innebærer at understell, hjuloppheng og andre utsatte deler sprøytes dobbelt med en ny type miljøvennlig, kraftig støydempingsmasse som effektivt demper hjulstøyen innen det når kupeen.
Produktet har vært brukt i mange år innen støydemping av tog og busser verden over, men nå finnes systemet klart til person og varebiler!

Støyen i bilen reduseres betydelig, slik at din tid i bilen blir mer avslappende og behagelig

Antirust-arbeid 

    • Skrim Bilpleie
    • Sportsveien 13

    • Tlf: 47 46 21 7047 46 21 70